Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Dosya Kabulü

5 Kasım, 14:03

Düzce Üniversitesi Klinik Araştırmalar etik kurulu dosya alımına başlamıştır.

Tüm araştırmacılara duyurulur.